Πετάλι Λιάτικο

Πετάλι Λιάτικο

100% Λιάτικο

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κρήτη

 

Τεχνικό φυλλάδιο