Όροι Ενοικίασης

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να:

 • Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23 ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, για τις κατηγορίες οχημάτων μικρά και μεσαία. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών και η άδεια οδήγησης να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια.
 • Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.
 • Διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα.

* Οι ενοικιαστές ηλικίας μεταξύ 21-22 ετών υπόκεινται στην προσαύξηση Νέων Οδηγών με κόστος 20,00€ ημερησίως.

Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του:

 • Νόμιμη άδεια οδήγησης εν ισχύ.
 • Την προσωπική του πιστωτική κάρτα.
 • Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δε διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να ενοικιάσει όχημα, εφόσον αποδεχθεί την ασφάλεια Πλήρους Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών (F.D.W.), προκαταβάλλει την προϋπολογιζόμενη αξία της ενοικίασης καθώς και ελάχιστη χρέωση εγγύησης ποσού των 600,00€.

Το όχημα παραδίδεται γεμάτο καύσιμα και θα πρέπει να επιστραφεί γεμάτο. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται για τα καταναλωθέντα καύσιμα καθώς και με 10,00€ για ανεφοδιασμό.

Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες και ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες και ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα.

 

Τα οχήματα της ECORENTALS είναι ασφαλισμένα:

 • έναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως 500.000,00€ ανά θύμα
 • για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της ECORENTALS) έως 500.000,00€

Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα ή αμέλεια του ενοικιαστή στο όχημα της ECORENTALS, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.

Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.)

Παρέχεται μερική απαλλαγή ευθύνης ζημιών του ενοικιαστή για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος στο ποσό των 800,00 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ)

Ασφάλιση Ελαστικών (T.I)
Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη εφόσον δεχτεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του
προς 4 ευρώ την ημέρα

Ασφάλιση για Τζάμια και Καθρέπτες (Ι.G.M) 
Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη εφόσον δεχτεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του
προς 6 ευρώ την ημέρα

Ασφάλεια Κλοπής (Τ.P.)

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για την κλοπή του αυτοκινήτου εφόσον δεχτεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του
προς 8 ευρώ την ημέρα

Μειωμενη  Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (F.D.W.)

Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να μειωθει η απαλλαγη ζημιων στο ποσό,400,00€  θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετα ημερησίως το ποσό των 12,00€ για  τις κατηγορίες οχημάτων A Και  B .Και 20.00€ για τις C και E
Η ασφαλεια  FDW περιλαμβανει
1. Ασφάλιση για το Κάτω Μέρος του αυτοκινήτου
2. Ασφαλεια πυρκαγιας

*Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.),

Επισημαίνεται ότι ο ενοικιαστής υπέχει πλήρη ευθύνη για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από το όχημα οδηγούμενο από οδηγό που στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, από οδηγό ο οποίος κατά τον χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών ή από όχημα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας.

 • Δωρεάν στο κατάστημα ή σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης των Χανίων ή στο αεροδρόμιο Χανίων
 • Εκτός πόλης, ο ενοικιαστής χρεώνεται με 0,27€/χλμ
 • Παραλαβή και παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας καταστήματος (21:00 - 08:00), χρέωση 20,00€

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης

Μία ημέρα (24ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται με το 1/5 της ημερησίας τιμής

Έξοδα φακέλου ατυχήματος

Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 20,00€ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της ECORENTALS για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 50,00€ πέραν του κόστους παράβασης.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:

60,00€ για τις κατηγορίες μικρά και μεσαία και 200,00€ για τις κατηγορίες οικογενειακά και suv

Καταστροφή πρόσθετου εξοπλισμού

Είδος

Κόστος (επιπλέον ΦΠΑ)

Παιδικό κάθισμα (έως 6 μηνών)

80,00€

Παιδικό κάθισμα (από 6 μηνών)

100,00€

Navigation System (Σύστημα GPS)

150,00€


Εσωτερικό αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 80,00€

Απαγορεύεται η φόρτωση αυτοκινήτων σε πλοίο χωρίς την έγγραφη έγκριση και συγκατάθεση της  ECORENTALS. Σε περίπτωση μίας τέτοιας ενέργειας , ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στο κατάστημα παραλαβής, διαφορετικά όλα τα έξοδα μεταφοράς και νόμιμες κυρώσεις  επιβαρύνουν τον ίδιο.

Ο ενοικιαστής χρειάζεται την έγγραφη έγκριση της ECORENTALS εάν επιθυμεί να βγει από τα Ελληνικά σύνορα με το όχημα και να διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα για εγγύηση. Το κόστος χορήγησης πράσινης κάρτας και οδικής βοήθειας επιβαρύνουν τον ίδιο.

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ECORENTALS για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Η ECORENTALS δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες: Visa, American Express, Diners Club, Mastercard, Maestro.  Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας, γίνονται δεκτές μόνο οι Visa, MasterCard, Maestro και American Express αντιστοίχως. Σε περίπτωση επιλογής τρόπου πληρωμής με μετρητά, προς ολοκλήρωση της κράτησης, η ECORENTALS θα ζητήσει προπληρωμή της ενοικίασης του αυτοκινήτου, είτε με πιστωτική κάρτα, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου.
Οι διαθέσιμοι προς κατάθεση λογαριασμοί είναι:
 
 


credit_cards

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%.


Η ECORENTALS αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εφαρμόζοντας σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών/δεδομένων που καταχωρείτε στο ecocarrentals.gr.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Αν το ποσό προπληρωμής είναι μικρότερο από 140,00€, δεν θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις αλλά ούτε και επιστροφή χρημάτων.

Δεν δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση No-Show.

No-Show περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

 • θέλετε να ακυρώσετε και μας ενημερώνετε τη στιγμή που η ενοικίαση σας είναι σχεδόν έτοιμη να ξεκινήσει
 • δεν εμφανιστήκατε στον συμφωνημένο τόπο και ώρα για την έναρξη της ενοικίασης
 • δεν παρουσιάσατε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - έγγραφα κατά την έναρξη της ενοικίασης

Η εκμισθώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για απώλειες ή φθορές αντικειμένων των πελατών, οι οποίοι επιβαίνουν στο μισθωμένο αυτοκίνητο, είτε αυτά έχουν εγκαταλειφθεί στα γραφεία της πριν ή μετά την σύμβαση.

Η εκμισθώτρια εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια κι έλαβε όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την αποφυγή μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου.

Προβλήματα παραδόσεων δυνατόν να μας υποχρεώσουν εις ακύρωση ή αντικατάσταση κρατηθέντος αυτοκινήτου .

Δεν υπάρχει ασφάλεια σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται ρητά στον Κ.Ο.Κ.


Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Χανίων Κρήτης.